Akuttgeriatri for sykepleiere

Kurset er særskilt beregnet på sykepleiere som arbeider med geriatriske pasienter på sykehus, men åpent for andre faggrupper som har interesse for temaet.
Vis mer informasjon